Pozostałe usługi

Obsługa informatyczna firm i oświaty

OBSŁUGA FIRM i OŚWIATY
Interesują nas wszelkie nowinki techniczne, najnowsze technologie i niestandardowe rozwiązania. Wystarczy zapytać - a my postaramy się znaleźć optymalne rozwiązanie każdego, nawet bardzo nietypowego problemu. Spółka oferuje usługi stanowiące kompletne rozwiązania w zakresie teleinformatyki. Portfolio usług pokrywa szerokie spektrum potrzeb klientów biznesowych. Składają się na nie następujące usługi:

  • Wyposażenie stanowisk pracy na które składają się udostępnianie stacji roboczych, laptopów, drukarek, skanerów. Wszystkie urządzenia niezbędne do funkcjonowania biura.
  • Oprogramowania wspierające wyspecjalizowane funkcje inżynierskie, jak i podstawowe potrzeby biurowe.
  • Usługi sieciowe i telekomunikacyjne w zakresie udostępniania sieci LAN/WAN, internetu i telefonii, obsługę logistyczną łączności i inne.
  • Rozwiązania zaplecza technicznego: serwery, firewall, kompleksowe udostępnianie infrastruktury teleinformatycznej, systemów telewizji przemysłowej.
  • Obsługa jednostek oświatowych w zakresie sprzętu, oprogramowania dydaktycznego i biurowego, sieci, telefonii stacjonarnej.

Wszystkie usługi są wynikiem oczekiwań Klientów i naszego doświadczenia. Taka konstrukcja pozwala z jednej strony na maksymalne dopasowanie usług do potrzeb Klienta, a z drugiej strony na ich standaryzację i doskonalenie. Efektem jest jak najlepsze wspieranie organizacji, przy jednoczesnym zachowaniu niskiego kosztu jednostkowego usług oraz wysokiego poziomu jakości i bezpieczeństwa stosowanych rozwiązań